Otvoren poziv za prijavu na Ignaz L. Lieben 2020 nagradu koju dodjeljuje Austrijska akademija nauka

Austrijska akademija nauka

Ignaz L. Lieben 2020 - nagrada Austrijske akademije nauka u vrijednosti od 36.000 američkih dolara, dodjeljuje se mladim istraživačima koji su u zadnje tri godine radili u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Češkoj, Mađarskoj, Slovačkoj, Sloveniji ili Austriji. Kandidati ne mogu biti stariji od 40 godina, trebaju da imaju zvanje doktora nauka i da su ostvarili izuzetan naučni doprinos u poljima molekularne biologije, hemije i fizike. 

Istraživači se mogu prijaviti samostalno, a kandidate mogu nominirati i akademije nauka zemalja koje se mogu natjecati za nagradu. 

Rok za prijavu je 31. maj 2020. godine, a više informacija možete naći na web stranici:
https://stipendien.oeaw.ac.at/en/preise/naturwissenschaften/ignaz-l-lieben-award/