Održana panel-diskusija „RiNG me“

Panel-diskusija „RiNG me“

Panel-diskusija „RiNG me“ održana je 8. oktobra 2019. godine u organizaciji EU info-centra.

Mladi naučnici Maja Arslanagić-Kalajdžić, Mirsada Čaušević, Damir Kapidžić i Kenan Zekić predstavili su projekte i aktivnosti finansirane kroz programe Evropske unije – Horizont 2020, Erasmus+ i Marie Sklodowska-Curie akcije. Također, govorili su o njihovim počecima, putu u nauku i istraživanje, ali i trajnom ulaganju u sebe, u čemu im pomažu programi Evropske unije. Moderatorica panela je bila prof. dr. Dženana Husremović, prorektorica za naučnoistraživački rad Univerziteta u Sarajevu.

Razgovarano je i o uspješnim aplikacijama na programe Evropske unije, prilikama za ulaganja u naučna istraživanja u BiH i mogućnostima za realizaciju novih naučnih i istraživačkih ideja mladih naučnika iz BiH.
 

Panel-diskusija „RiNG me“
Panel-diskusija „RiNG me“
Panel-diskusija „RiNG me“
Panel-diskusija „RiNG me“
Panel-diskusija „RiNG me“