Ekskurzija studenata Fakulteta islamskih nauka UNSA u Tuzlu i Banja Luku u okviru metodičkog praktikuma

Ekskurzija studenata Fakulteta islamskih nauka UNSA u Tuzlu i Banja Luku u okviru metodičkog praktikuma

U ljetnom semestru studenti četvrte godine studijskog programa Islamska vjeronauka i religijska pedagogija Fakulteta islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu, zajedno sa profesoricom dr. Dinom Sijamhodžić-Nadarević i asistentima Ahmedom Čolićem i Mirzetom Brkić, boravili su u Tuzli i Banja Luci na jednodnevnim ekskurzijama, u okviru metodičke prakse, na predmetu Metodika religijskog odgoja.
Na ovom putovanju studenti su imali priliku vidjeti medrese u Tuzli i Banja Luci, te obići ove gradove. U Behram-begovoj medresi u Tuzli, studenti su obavili razgovor s glavnim odgajateljem Bekirom Šabićem, koji ih je ujedno i upoznao s odgojnim segmentom rada medrese. S obzirom da je medresa u vrijeme naše posjete tradicionalno obilježavala i manifestaciju Dani porodičnih vrijednosti, studenti su s profesoricom imali čast da prisustvuju ovoj lijepoj manifestaciji.
Ovo je bila izuzetna prilika za studente da se upoznaju s odgajateljskim radom u ove dvije medrese, da lično od odgajatelja čuju izazove koje ovaj posao sa sobom nosi, te da upoznaju različite perspektive odgajatelja u medresama, a i implikacije toga na njihov odgajateljski rad.

Ekskurzija studenata Fakulteta islamskih nauka UNSA u Tuzlu i Banja Luku u okviru metodičkog praktikuma
Ekskurzija studenata Fakulteta islamskih nauka UNSA u Tuzlu i Banja Luku u okviru metodičkog praktikuma