Orijentalni institut

Konkurs za izbor u istraživačko zvanje | Univerzitet u Sarajevu - Orijentalni institut

Orijentalni institut

Na osnovu člana 29. Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 26/16), prijedloga Odluke Vijeća Orijentalnog instituta Univerziteta u Sarajevu br. 02-206/22 od 08.06.2022. godine i Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu br. 01-9-63/22 od 29.06.2022. godine

 

UNIVERZITET U SARAJEVU

ORIJENTALNI INSTITUT

raspisuje

K O N K U R S

za izbor u istraživačko zvanje

  • Viši stručni saradnik za oblast Historija osmanskog perioda”- 1 izvršilac