Simpozij „Život i djelo akademika Muhameda Filipovića“

Simpozij „Život i djelo akademika Muhameda Filipovića“
Datum događaja
12
Okt
Mjesto događaja
Svečana sala Univerziteta u Sarajevu, Obala Kulina bana 7/II, Sarajevo

Bošnjačka akademija nauka i umjetnosti i Univerzitet u Sarajevu imaju čast pozvati vas na simpozij „Život i djelo akademika Muhameda Filipovića“ u povodu 90. godišnjice njegovog rođenja.
Simpozij će biti održan 12. oktobra 2019. godine s početkom u 10 sati u svečanoj sali Univerziteta u Sarajevu.
 

Simpozij