Radionica u okviru misije tehničke pomoći "Trenutni i budući trendovi visokog obrazovanja u Evropi i pregled stanja Prioriteta razvoja visokog obrazovanja u BiH za period 2016 - 2026. godina"

Datum događaja
03
Dec
Mjesto događaja
Pravni fakultet, Obala Kulina bana 7/II, Sarajevo

Nacionalna Erasmus+ kancelarija u BiH u saradnji sa Univerzitetom u Sarajevu i timom eksperata iz Bosne i Hercegovine za reformu visokog obrazovanja (HERE), organizuje radionicu na temu ''Trenutni i budući trendovi visokog obrazovanja u Evropi i pregled stanja Prioriteta razvoja visokog obrazovanja u BiH za period 2016-2026. godina''.

Radionica će se održati 3. decembra 2019. godine u sali za sastanke Pravnog fakulteta (Obala Kulina bana 7/II, 71 000 Sarajevo), sa početkom u 9:30 časova.

Cilj radionice je pregled postignuća visokog obrazovanja u Evropi u okviru Bolonjskog procesa, izazova sa kojima se susrećemo, kao i prezentacija budućih trendova u ovom procesu. Osim toga, na radionici će se prezentirati i trenutno stanje vezano za Prioritete visokog obrazovanja u BiH za period 2016-2026. godina zajedno s glavnim izazovima.

Predavač je Michael Gaebel, ekspert EU, direktor Politika visokog obrazovanja Evropske asocijacije univerziteta – EUA.

Dodatak