Predavanje dr. Admira Grelje "Gravitacioni talasi i porijeklo generacija elementarnih čestica"

Datum događaja
27
Maj

Dr. Admir Greljo će u srijedu 27. maja s početkom u 15:00 sati putem videolinka održati predavanje pod nazivom „Gravitacioni talasi i porijeklo generacija elementarnih čestica“.

Predavanje je namijenjeno studentima i uposlenicima Odsjeka za fiziku, kao i drugim zainteresiranima, a može se pratiti putem linka:
https://cern.zoom.us/j/99727903082 
(Meeting ID: 997 2790 3082)
 
Sažetak 
Elementarne čestice koje čine svakodnevnu materiju nazivamo prvom generacijom. Sudarivači čestica, poput Velikog hadronskog sudarivača u CERN-u, otkrili su postojanje dviju dodatnih generacija na visokim energijama. Porijeklo generacija elementarnih čestica je otvoreno pitanje u teorijskoj fizici. Na predavanju govorimo o novom pristupu ovom problemu koristeći stohastičko gravitaciono zračenje iz ranog svemira. Predavanje je zasnovano na nedavno objavljenom istraživanju na presjeku kosmologije i fizike elementarnih čestica, Phys.Rev.Lett. 124 (2020) 17, 171802.