Međunarodni simpozij „Efikasnost kratkotrajnih kazni lišenja slobode“

Pravni fakultet
Datum događaja
18
Dec

Poštovane/i!

Pozivamo vas na međunarodni simpozij „Efikasnost kratkotrajnih kazni lišenja slobode“, koji će se u organizaciji Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i Instituta za kriminologiju pri Pravnom fakultetu Univerziteta u Ljubljani održati u petak 18. 12. 2020. od 13:00 do 17:00 sati preko platforme 
Zoom: https://zoom.us/j/98702848841 (id: 987 0284 8841).