Ljetna škola „Komparativno javno zdravstvo: Srbija i Bosna i Hercegovina“

Ljetna škola „Komparativno javno zdravstvo: Srbija i Bosna i Hercegovina“
Datum događaja
22
Jul
Mjesto događaja
Centar za interdisciplinarne studije Univerziteta u Sarajevu (Kampus UNSA), Zmaja od Bosne 8, Sarajevo

U saradnji sa Univerzitetom Northwestern (NU) Centar za interdisciplinarne studije Univerziteta u Sarajevu ponosno najavljuje nastavak provođenja programa „Komparativno javno zdravstvo“. Ovaj program (koji je dio ponude Univerziteta Northwestern za globalno učenje u inozemstvu) upoznaje studente sa sistemima i politikama zdravstva u bivšoj Jugoslaviji, uključujući i karakteristične izazove javnog zdravstva s kojima se suočavaju postsocijalistička i postkonfliktna društva.

Studenti provode četiri sedmice u Beogradu, Srbija, nakon čega slijede četiri sedmice u Sarajevu, Bosna i Hercegovina (od 22. jula do 14. augusta 2019) tokom kojih će imati priliku dobiti usporednu perspektivu politike i historije nedavnih sukoba, kao i važnih društveno-političkih odrednica regionalnih zdravstvenih razlika.

Preko predavanja, terenskih posjeta, izleta s ciljem bližeg upoznavanja kultura i superviziranih terenskih aktivnosti u zdravstvenim organizacijama u zajednici, studenti će učiti o kulturama, jezicima i zajednicama u regiji te utjecaju rata, humanitarnosti i neoliberalnih ekonomskih reformi na lokalne zdravstvene sisteme. Bit će govora o „gorućim“ raspravama o zdravstvenoj politici i izazovima javnog zdravstva u svakoj od zemalja, kao i posttraumatskom stresu, humanitarnoj psihijatriji i poslijeratnoj brizi za zaštitu mentalnog zdravlja.

Kao jedan od vodećih načina poticanja međunarodne saradnje Univerziteta u Sarajevu, ovaj program spada u aktivnosti poznate kao „internacionalizacija kod kuće” – lokalno provođenje međunarodnih projekata koji imaju za cilj poboljšati kvalitet nastave i istraživanja, te jačanje vidljivosti Univerziteta u Sarajevu kao partnera prestižnih univerziteta širom svijeta.

Svečana ceremonija otvaranja ljetne škole „Komparativno javno zdravstvo: Srbija i Bosna i Hercegovina“ održat će se u ponedjeljak 22. jula 2019. godine u Centru za interdisciplinarne studije Univerziteta u Sarajevu.