Mašinski fakultet

Konkurs za izbor akademskog osoblja – Mašinski fakultet Sarajevo

Mašinski fakultet

Na osnovu Odluke Vijeća Mašinskog fakulteta Sarajevo broj: 06-VL-2079/20 od 02.07.2020. godine i Saglasnosti Senata Univerziteta u Sarajevu, Odluka broj: 01-17-96/20 od 22.07.2020. godine 

UNIVERZITET U SARAJEVU
MAŠINSKI FAKULTET SARAJEVO 
OBJAVLJUJE 
K O N K U R S