Druga obavijest o održavanju 6. kongresa geografa Bosne i Hercegovine

Druga obavijest o održavanju 6. kongresa geografa Bosne i Hercegovine

Šesti kongres geografa Bosne i Hercegovine održat će se od 19. do 21. septembra na Univerzitetu u Sarajevu – Prirodno-matematičkom fakultetu. Više informacija o važnim datumima, plenarnim izlagačima, organizacionom i naučnom odboru možete pronaći u drugoj obavijesti o održavanju Kongresa na bosanskom jeziku i na engleskom jeziku. Učesnici se mogu registrovati putem linka https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfJTusmG5FOCJ4_sHiXxVAqLmyzFKsM3igRjj8wujPWk5TXlA/viewform?usp=sf_link (s radom) i https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScd8Mo8ncLhL38RDEbSI-UrdQn98927JAHdQDW3eAdL7Jl7_Q/viewform?usp=sf_link (bez rada).