Senat

Zapisnik sa 27. vanredne sjednice Senata 06. 07. 2021.

Datum zapisnika

Zapisnik sa 27. vanredne sjednice Senata od 06. 07. 2021.