Propis

Pravilnik o zadacima i načinu rada grupacija visokoškolskih i naučnih članica Univerziteta u Sarajevu

Senat Univerziteta u Sarajevu je na 12. sjednici održanoj 08. 02. 2006. godine donio Pravilnik o zadacima i načinu rada grupacija visokoškolskih i naučnih članica Univerziteta u Sarajevu, broj: 01-I-180/06.
 
Pravilnikom o zadacima i načinu rada grupacija visokoškolskih i naučnih članica Univerziteta u Sarajevu regulira se nadležnost, odnosno zadaci i način rada grupacija visokoškolskih i naučnih članica Univerziteta u Sarajevu, kao i druga pitanja od značaja za rad grupacija.