Propis

Pravilnik o reprezentaciji i poklonima Univerziteta u Sarajevu

Upravni odbor Univerziteta u Sarajevu je na 50. elektronskoj sjednici održanoj 21. 10. 2021. godine donio Pravilnik o reprezentaciji i poklonima Univerziteta u Sarajevu.

Pravilnikom o reprezentaciji i poklonima Univerziteta u Sarajevu uređuje se visina sredstava reprezentacije, korištenje sredstava reprezentacije, procedura i pravila primanja i davanja poklona, te vođenje evidencije o primljenim poklonima na Univerzitetu u Sarajevu.

Datum objave 29. 10. 2021. godine.