Propis

Pravilnik o računovodstvu i računovodstvenim politikama Univerziteta u Sarajevu

Upravni odbor Univerziteta u Sarajevu je na 13. redovnoj sjednici održanoj 25. 01. 2019. godine donio Odluku o donošenju Pravilnika o računovodstvu i računovodstvenim politikama Univerziteta u Sarajevu, broj: 02-14/19. 

Pravilnikom o računovodstvu i računovodstvenim politikama Univerziteta u Sarajevu uređuju se sljedeća pitanja u Rektoratu/organizacionim jedinicama Univerziteta u Sarajevu: značenje osnovnih računovodstvenih pojmova, standardi i pravila, interni računovodstveni i kontrolni postupci, računovodstvene poslovne knjige i knjigovodstvene isprave, usklađivanje računovodstvenih knjiga i inventariziranje, budžetsko računovodstvo, interni računovodstveni nadzor, revizija, priznavanje prihoda i rashoda, procjenjivanje bilansnih pozicija, računovodstvene politike, odgovorna lica, rokovi za dostavljanje i knjiženje dokumenata – ažurnost, način prijema, formiranja, kretanja, odlaganja i čuvanja dokumentacije, popis sredstava i rokovi popisa i finansijsko izvještavanje.

Stupanjem na snagu Pravilnika o računovodstvu i računovodstvenim politikama Univerziteta u Sarajevu, stavlja se van snage Pravilnik o računovodstvu i računovodstvenim politikama Univerziteta u Sarajevu broj: 02-2960/16 od 26. 04. 2016. godine i drugi opći i pojednačni akti organizacionih jedinica Univerziteta u Sarajevu, koji su uređivali ovu oblast.