Propis

Pravilnik o računovodstvu i računovodstvenim politikama Univerziteta u Sarajevu

Upravni odbor Univerziteta u Sarajevu je na 24. sjednici održanoj 12. 04. 2016. godine donio Odluku broj: 02-2959/16 kojom se usvaja Pravilnik o računovodstvu i računovodstvenim politikama Univerziteta u Sarajevu.

Pravilnikom o računovodstvu i računovodstvenim politikama Univerziteta u Sarajevu uređuju se sljedeća pitanja u Rektoratu/organizacionim jedinicama Univerziteta u Sarajevu i to: značenje osnovnih računovodstvenih pojmova, standardi i pravila, interni računovodstveni i kontrolni postupci, računovodstvene poslovne knjige i knjigovodstvene isprave, usklađivanje računovodstvenih knjiga i inventarisanje, budžetsko računovodstvo, interni računovodstveni nadzor, revizija, priznavanje prihoda i rashoda, procjenjivanje bilansnih pozicija, računovodstvene politike, odgovorna lica, rokovi za dostavljanje i knjiženje dokumenata – ažurnost, način prijema, formiranja, kretanja, odlaganja i čuvanja dokumentacije, popis sredstava i rokovi popisa i finansijsko izvještavanje.