Propis

Pravilnik o ostvarivanju i raspolaganju vanbudžetskim prihodima Univerziteta u Sarajevu

Ovim Pravilnikom preciznije se uređuje sticanje i raspodjela vanbudžetskih prihoda na Univerzitetu u Sarajevu, odnosno organizacionim jedinicama u sastavu Univerziteta, principi na kojima se vrši sticanje i raspodjela vanbudžetskih prihoda, izvještavanje, uspostava internih i eksternih procedura za nadzor, praćenje sticanja i raspodjele vanbudžetskih prihoda, tumačenje, stupanje na snagu i primjena pravilnika, kao i druga pitanja relevantna za zakonito, transparentno, ekonomski i društveno opravdano raspolaganje ostvarenim prihodima.