Propis

Pravilnik o izboru prorektora Univerziteta u Sarajevu

Senat Univerziteta u Sarajevu je na 1. sjednici održanoj 17. 10. 2012. godine donio Pravlinik o izboru prorektora Univerziteta u Sarajevu, broj: 0101-34-612/12.

Pravilnikom o izboru prorektora Univerziteta u Sarajevu bliže se uređuju procedura i rokovi izbora, postupak prestanka funkcije i razrješenja prorektora Univerziteta u Sarajevu.