Propis

Pravilnik o akreditaciji visokoškolskih ustanova i studijskih programa na visokoškolskim ustanovama u Kantonu Sarajevo

Pravilnikom o akreditaciji visokoškolskih ustanova i studijskih programa na visokoškolskim ustanovama u Kantonu Sarajevo preciznije se razrađuje postupak institucionalne akreditacije i akreditacije studijskih programa te postupak primjene principa, standarda i kriterija u skladu sa kojima se provodi postupak akreditacije, prava i obaveze subjekata u postupku provođenja akreditacije, predakreditacijske i naknadne aktivnosti, formiranje i postupanje Komisije stručnjaka i druga relevantna pitanja.

Službene novine Kantona Sarajevo, broj 21/19