Propis

Okvirni zakon o osnovama naučno-istraživačke djelatnosti i koordinaciji unutrašnje i međunarodne naučno-istraživačke saradnje Bosne i Hercegovine

Okvirnim zakonom o osnovama naučno-istraživačke djelatnosti i koordinaciji unutrašnje i međunarodne naučno-istraživačke saradnje Bosne i Hercegovine utvrđuje se posebni interes u oblasti nauke i tehnologije u Bosni i Hercegovini, osnovni principi naučno-istraživačke djelatnosti, ostvarivanje međunarodne naučno-istraživačke saradnje i naučno-istraživačke saradnje unutar Bosne i Hercegovine, njihovo finansiranje, način ostvarivanja koordinacije institucija nadležnih za oblast nauke i tehnologije, formiranje Vijeća za nauku Bosne i Hercegovine, kao i koordinacija informacionim sistemom za oblast naučno-istraživačke djelatnosti u Bosni i Hercegovini.

Okvirni zakon objavljen je u Službenom glasniku BiH, broj 43/09.