Propis

Kolektivni ugovor za djelatnost visokog obrazovanja i nauke na Univerzitetu u Sarajevu - 2024. godina

Kolektivnim ugovorom za djelatnost visokog obrazovanja i nauke na Univerzitetu u Sarajevu uređuju se prava i obaveze Vlade Kantona Sarajevo i Sindikata Univerziteta u Sarajevu iz rada i po osnovu rada na Univerzitetu u Sarajevu.

Kolektivni ugovor za djelatnost visokog obrazovanja i nauke na Univerzitetu u Sarajevu je objavljen u "Službenim novinama Kantona Sarajevo", broj: 10/24.