Propis

Instrukcija o razvrstavanju i načinu uplate javnih vlastitih prihoda Univerziteta/članica

Upravni odbor Univerziteta u Sarajevu je na 22. vanrednoj sjednici, održanoj dana 09. 01. 2024. godine, donio Instrukciju o razvrstavanju i načinu uplate javnih vlastitih prihoda Univerziteta/članica.

Instrukcijom o razvrstavanju i načinu uplate javnih vlastitih prihoda Univerziteta/članica utvrđuje se razvrstavanje i načine uplate, prihoda koje članice Univerziteta u Sarajevu ostvaruju obavljanjem svoje osnovne djelatnosti i koji predstavljaju javne prihode Budžeta Kantona Sarajevo, javne vlastite prihode članica Univerziteta, tekuće transfere i donacije, kapitalne transfere i ostale vrsta prihoda Univerziteta/članica.