U okviru aktivnosti projekta BKSTONE na Mašinskom fakultetu UNSA održana radionica o daljnjoj implementaciji projekta

U okviru aktivnosti projekta BKSTONE na Mašinskom fakultetu UNSA održana radionica o daljnjoj implementaciji projekta

Mašinski fakultet Univerziteta u Sarajevu provodi još jedan Erasmus+ projekat. Riječ je o projektu pod nazivom BKSTONE - Visokoobrazovna-poduzetnička platforma za razvoj, modernizaciju i održivi rast u industriji prirodnog kamena u Zapadnom Balkanu (Higher Education–Enterprise platform for fostering, modernisation and sustainable growth in natural stone industry in Western Balkans). Cilj projekta je jačanje kapaciteta sektora proizvodnje prirodnog kamena Zapadnog Balkana, a kroz uspostavu i jačanje veza institucija visokog obrazovanja i industrije, kao i modernizacija i internacionalizacija kurikuluma visokoškolskih institucija. Da bi lokalna industrija postala konkurentan na evropskom tržištu, ona mora uspostaviti nove metode vađenja i obrade kamena, provoditi kontrolu kvaliteta prema EU standardima, te prihvatiti nove marketinške koncepte i uspostaviti opširniju upotrebu e-trgovine.

Ovako opširan skup promjena nije moguće ostvariti bez saradnje svih aktera unutar lokalnih zajednica, što uključuje institucije srednjeg obrazovanja i visokoškolske ustanove i ustanove višeg i stručnog obrazovanja, a na kojima je da svoje kurikulume prilagode potrebama tržišta.

Mašinski fakultet je kroz projekat nabavio vrijednu računarsku opremu, nove softverske pakete, te laboratorijsku i mjernu opremu. U sklopu projekta planirani su višednevni treninzi i obuke nastavnog osoblja i studenta na univerzitetima i institutima iz partnerskih zemlja koji su evropski lideri u sektoru kamena. Planirane aktivnosti će se realizirati u narednoj godini kod konzorcijskih partnera iz Španiji, Grčke i Italije.

U sklopu realizacije aktivnosti projekta, od 2. do 3. decembra je u prostorijama Mašinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu održana radionica, na kojoj su konzorcijski partneri pripremali i dogovorili daljnje korake u implementaciji projekta.

Iz BiH, pored Mašinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, u projektu učestvuje i Sveučilište iz Mostara.

U okviru aktivnosti projekta BKSTONE na Mašinskom fakultetu UNSA održana radionica o daljnjoj implementaciji projekta
U okviru aktivnosti projekta BKSTONE na Mašinskom fakultetu UNSA održana radionica o daljnjoj implementaciji projekta
U okviru aktivnosti projekta BKSTONE na Mašinskom fakultetu UNSA održana radionica o daljnjoj implementaciji projekta
U okviru aktivnosti projekta BKSTONE na Mašinskom fakultetu UNSA održana radionica o daljnjoj implementaciji projekta