Svečana sjednica Senata i promocija profesora emeritusa Univerziteta u Sarajevu u povodu 70. godišnjice Univerziteta u Sarajevu

Svečana sjednica Senata i promocija profesora emeritusa Univerziteta u Sarajevu u povodu 70. godišnjice Univerziteta u Sarajevu

Svečana sjednica Senata i promocija profesora emeritusa organizirana u povodu obilježavanja 70. godišnjice Univerziteta u Sarajevu upriličena je u ponedjeljak 2. decembra 2019. godine u svečanoj sali Univerziteta u Sarajevu.

Drugog decembra 1949. godine u zgradi stare gradske Vijećnice sastala se Skupština Univerziteta na kojoj su izabrani prvi rektor Univerziteta u Sarajevu dr. Vaso Butozan i prvi prorektor dr. Drago Krndija. Dan osnivanja prvog univerziteta u Bosni i Hercegovini predstavlja jedan od najznačajnijih datuma u historiji Bosne i Hercegovine, svojevrsnu društvenu prekretnicu.

Riječi dobrodošlice uvaženim gostima uputio je rektor Univerziteta u Sarajevu prof. dr. Rifat Škrijelj, istakavši da danas ponosno obilježavamo značajan jubilej institucije koja je neodvojivi dio savremenog bosanskohercegovačkog društva i države.  

„Proveli smo akademsku integraciju Univerziteta, integraciju procesa izbora nastavnika i saradnika, promocije upisa i promocije diplomanata i magistranata. Zahvaljujući podršci Kantona Sarajevo i drugih nivoa vlasti u našu akademsku zajednicu kontinuirano uvodimo nove asistente i saradnike. Osnivamo nove servise poput Ureda za podršku studentima sa invaliditetom, jačamo saradnju sa privredom i okruženjem kroz zajedničke projekte i više od 200 potpisanih sporazuma“, naveo je rektor Škrijelj, te dodao da je okončana reakreditacija Univerziteta u Sarajevu sa izuzetno pozitivnim komentarima Komisije stručnjaka za reakreditaciju, a u kontinuitetu se popravlja i pozicija UNSA na Webometricsu. Rektor Škrijelj je naglasio da Univerzitet u Sarajevu prolazi kroz reformu koja se po svom obuhvatu i posljedicama može mjeriti sa značajem samog osnivanja našeg univerziteta. 
„Kao i svaka reforma, i ovo je na momente krajnje težak i složen proces, ispunjen brojnim izazovima i preprekama, ali koristim ovu priliku da izrazim svoje lično i snažno uvjerenje da naša akademska zajednica ima dovoljno snage da ga u potpunosti provede i potvrdi Univerzitet u Sarajevu kao temeljnu instituciju bosanskohercegovačkog društva i države“, istakao je rektor Škrijelj.

Čestitke Univerzitetu u Sarajevu uputio je gospodin Michael Gaebel, direktor Odjela za politike u visokom obrazovanju Evropske asocijacije univerziteta (EUA), te poručio da su ponosni što je Univerzitet u Sarajevu aktivni član EUA-e i da se raduju nastavku saradnje.

Predsjednik Studentskog parlamenta Univerziteta u Sarajevu gospodin Hamza Vahid El Din je istakao: „Ponosan sam na naš univerzitet iz razloga što je on utemeljen i rastao je na imperativu obrazovanja novih generacija za dobrobit cijelog društva i države Bosne i Hercegovine.“ Također, naglasio je da se Univerzitet u Sarajevu kroz svoje postojanje uvijek nastojao razlikovati od mnoštva drugih univerziteta, te da ono što ga diferencira jeste, prije svega, kvalitet naobrazbe koju pruža svojim studentima.

Za dodjelu počasnog zvanja profesora emeritusa predlažu se posebno zaslužni penzionisani redovni profesori koji su u dužem vremenu doprinosili unapređivanju i razvoju univerzitetske nastave te naučnoistraživačkog rada i koji su stekli internacionalnu reputaciju. Rektor Univerziteta u Sarajevu prof. dr. Rifat Škrijelj je na čast profesora emeritusa Univerziteta u Sarajevu promovirao sljedeće profesore: 

 1. akademika dr. Esada Durakovića, redovnog člana Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine i penzionisanog redovnog profesora Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu
 2. akademika dr. Asifa Šabanovića, redovnog člana Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine i penzionisanog redovnog profesora Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu
 3. akademkinju dr. Mirjanu Vuković, redovnu članicu Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine i penzionisanu redovnu profesoricu Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu
 4. prof. dr. Ramu Maslešu, penzionisanog redovnog profesora Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu
 5. prof. dr. Niku Ikića, penzionisanog redovnog profesora Katoličkog bogoslovnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu

Uime promoviranih profesora emeritusa riječi zahvalnosti uputio je dr. Niko Ikić, profesor emeritus Univerziteta u Sarajevu. 

Na svečanosti je upriličena i dodjela zahvalnica Univerziteta u Sarajevu pojedincima i institucijama zaslužnim za izuzetna dostignuća, promociju i uspješan rad i razvoj Univerziteta u Sarajevu. Zahvalnice Univerziteta u Sarajevu su dobili:

 • prof. dr. Denis Zvizdić, predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, za izuzetan doprinos razvoju Univerziteta u Sarajevu, naročito u pogledu podrške programu 150 + i zapošljavanju asistenata na Univerzitet u Sarajevu
 • akademik prof. dr. Rifat Hadžiselimović, za izuzetan doprinos u radu i razvoju Univerziteta u Sarajevu, naročito za doprinos u obilježavanju 70. godišnjice Univerziteta u Sarajevu i izradi monografije „70 godina Univerziteta u Sarajevu“
 • prof. dr. Francesco Ubertini, rektor Univerziteta u Bolonji, i prof. dr. Enrico Sangiorgi, prorektor Univerziteta u Bolonji, za izuzetan doprinos u radu i razvoju Univerziteta u Sarajevu, naročito u pogledu pripreme i realizacije „Evropskog postdiplomskog studija u oblasti ljudskih prava i demokratije u jugoistočnoj Evropi“ – ERMA 
 • prof. dr. Aida Hodžić, prorektorica za nastavu i studentska pitanja, za izuzetan doprinos u radu i razvoju Univerziteta u Sarajevu 
 • prof.  Sanja Burić, prorektorica za umjetnost, kulturu i sport, za izuzetan doprinos u radu i razvoju Univerziteta u Sarajevu
 • prof. dr. Maida Čohodar-Husić, prorektorica za kvalitet, za izuzetan doprinos u radu i razvoju Univerziteta u Sarajevu
 • prof. dr. Dženana Husremović, prorektorica za naučnoistraživački/umjetničkoistraživački rad, za izuzetan doprinos u radu i razvoju Univerziteta u Sarajevu
 • prof. dr. Aleksandra Nikolić, prorektorica za međunarodnu saradnju, za izuzetan doprinos u radu i razvoju Univerziteta u Sarajevu
 • prof. dr. Tarik Zaimović, prorektor za finansije, za izuzetan doprinos u radu i razvoju Univerziteta u Sarajevu
 • Rijana Jusufbegović, studentica-prorektorica, za izuzetan doprinos u radu i razvoju Univerziteta u Sarajevu
 • doc. mr. Amer Mržljak, za izuzetan doprinos u radu i razvoju Univerziteta u Sarajevu, naročito za doprinos u izradi monografije „70 godina Univerziteta u Sarajevu“
 • doc. Damir Šagolj, za izuzetan doprinos u radu i razvoju Univerziteta u Sarajevu, naročito za doprinos u izradi monografije „70 godina Univerziteta u Sarajevu“
 • prof. dr. Melika Husić-Mehmedović, za doprinos razvoju interdisciplinarnosti i internacionalizaciji studijskih programa na Univerzitetu u Sarajevu
 • prof. dr. Elmedin Selmanović, za doprinos razvoju informaciono-komunikacijskog sistema Univerziteta u Sarajevu i informacijsko-komunikacijskog sistema srednjoškolskog obrazovanja u Kantonu Sarajevo
 • doc. dr. Selma Đuliman, za doprinos u radu i razvoju Univerziteta u Sarajevu i unapređenju zvanične veb-stranice Univerziteta u Sarajevu sa ciljem prepoznatljivosti i što boljeg pozicioniranja na svjetskim rang-listama
 • gospođa Azra Zvizdić, za dugogodišnji doprinos u radu i razvoju stručnih službi Univerziteta u Sarajevu, kao i za doprinos u stručnoj podršci i provedbi integrativnih procesa na Univerzitetu u Sarajevu
 • magistrica Zehra Drkenda, za dugogodišnji doprinos u radu i razvoju stručnih službi Univerziteta kao i Kabineta rektora
 • magistar Saša Madacki, za dugogodišnji doprinos u radu i razvoju stručnih službi Univerziteta u Sarajevu, kao i za razvoj analitičkog planiranja i izvještavanja o visokom obrazovanju na Univerzitetu u Sarajevu
 • Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu, za doprinos u kulturno-umjetničkim aktivnostima Univerziteta u Sarajevu
 • Univerzitet u Bolonji, za izuzetan doprinos u radu i razvoju Univerziteta u Sarajevu (naročito u pogledu pripreme i realizacije „Evropskog postdiplomskog studija u oblasti ljudskih prava i demokratije u jugoistočnoj Evropi“ – ERMA
 • Ambasada Sjedinjenih Američkih Država, za izuzetan doprinos u radu i razvoju Univerziteta u Sarajevu, naročito u pogledu pružanja podrške akademskom osoblju i studentima Univerziteta u Sarajevu kroz Fulbrightovu stipendiju
 • Turska agencija za međunarodnu saradnju i koordinaciju (TIKA), za izuzetan doprinos u radu i razvoju Univerziteta u Sarajevu, naročito u pogledu materijalne obnove i rekonstrukcije kroz podršku organizacionim jedinicama Univerziteta u Sarajevu
 • Centralni ured Konfučijevih instituta, za izuzetan doprinos u radu i razvoju Univerziteta u Sarajevu, naročito u pogledu osnivanja Konfučijevog instituta na Univerzitetu u Sarajevu i pomoći pri otvaranju Odsjeka za kineski jezik na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu
 • Studentski parlament Univerziteta u Sarajevu, za izuzetan doprinos u radu i razvoju Univerziteta u Sarajevu, naročito za doprinos u pomoći poplavljenim područjima u 2014. godini

Uime dobitnika Zahvalnica Univerziteta u Sarajevu, uz izraženu čast i zadovoljstvo, prisutnima se obratio prof. dr. Denis Zvizdić te istakao: „Smatram da su mladi ljudi najvredniji resurs, a obrazovanje najznačajnija i najkonkurentnija roba kojom može da raspolaže bilo koja država ili bilo koje društvo.“

Održavanje svečane sjednice Senata i promocije profesora emeritusa Univerziteta u Sarajevu jedan je u nizu organiziranih događaja povodom 70. godišnjice Univerziteta u Sarajevu. Na datum osnivanja Univerziteta u Sarajevu, 2. decembra, jubilarna 70. godišnjica Univerziteta u Sarajevu bit će obilježena i svečanom akademijom u Narodnom pozorištu. 
Sedamdeset godina uspješnog rada Univerziteta u Sarajevu bit će obilježeno sa još nekoliko događaja koje organiziramo u decembru:

 • Svečana promocija i dodjela diploma diplomantima i magistrantima Univerziteta u Sarajevu – 7. decembra 2019. godine u 11:00 sati, „Juan Antonio Samaranch“ (Zetra)
 • Promocija doktora nauka/umjetnosti Univerziteta u Sarajevu – 19. decembra 2019. godine u 13:00 sati, Narodno pozorište Sarajevo (Obala Kulina bana 9)
 • Gala koncert Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu – 19. decembra 2019. godine u 19:00 sati, Narodno pozorište Sarajevo (Obala Kulina bana 9)
Svečana sjednica Senata i promocija profesora emeritusa Univerziteta u Sarajevu u povodu 70. godišnjice Univerziteta u Sarajevu
Svečana sjednica Senata i promocija profesora emeritusa Univerziteta u Sarajevu u povodu 70. godišnjice Univerziteta u Sarajevu
Svečana sjednica Senata i promocija profesora emeritusa Univerziteta u Sarajevu u povodu 70. godišnjice Univerziteta u Sarajevu
Svečana sjednica Senata i promocija profesora emeritusa Univerziteta u Sarajevu u povodu 70. godišnjice Univerziteta u Sarajevu
Svečana sjednica Senata i promocija profesora emeritusa Univerziteta u Sarajevu u povodu 70. godišnjice Univerziteta u Sarajevu
Svečana sjednica Senata i promocija profesora emeritusa Univerziteta u Sarajevu u povodu 70. godišnjice Univerziteta u Sarajevu
Svečana sjednica Senata i promocija profesora emeritusa Univerziteta u Sarajevu u povodu 70. godišnjice Univerziteta u Sarajevu
Svečana sjednica Senata i promocija profesora emeritusa Univerziteta u Sarajevu u povodu 70. godišnjice Univerziteta u Sarajevu
Svečana sjednica Senata i promocija profesora emeritusa Univerziteta u Sarajevu u povodu 70. godišnjice Univerziteta u Sarajevu
Svečana sjednica Senata i promocija profesora emeritusa Univerziteta u Sarajevu u povodu 70. godišnjice Univerziteta u Sarajevu
Svečana sjednica Senata i promocija profesora emeritusa Univerziteta u Sarajevu u povodu 70. godišnjice Univerziteta u Sarajevu
Svečana sjednica Senata i promocija profesora emeritusa Univerziteta u Sarajevu u povodu 70. godišnjice Univerziteta u Sarajevu
Svečana sjednica Senata i promocija profesora emeritusa Univerziteta u Sarajevu u povodu 70. godišnjice Univerziteta u Sarajevu
Svečana sjednica Senata i promocija profesora emeritusa Univerziteta u Sarajevu u povodu 70. godišnjice Univerziteta u Sarajevu
Svečana sjednica Senata i promocija profesora emeritusa Univerziteta u Sarajevu u povodu 70. godišnjice Univerziteta u Sarajevu
Svečana sjednica Senata i promocija profesora emeritusa Univerziteta u Sarajevu u povodu 70. godišnjice Univerziteta u Sarajevu
Svečana sjednica Senata i promocija profesora emeritusa Univerziteta u Sarajevu u povodu 70. godišnjice Univerziteta u Sarajevu
Svečana sjednica Senata i promocija profesora emeritusa Univerziteta u Sarajevu u povodu 70. godišnjice Univerziteta u Sarajevu
Svečana sjednica Senata i promocija profesora emeritusa Univerziteta u Sarajevu u povodu 70. godišnjice Univerziteta u Sarajevu
Svečana sjednica Senata i promocija profesora emeritusa Univerziteta u Sarajevu u povodu 70. godišnjice Univerziteta u Sarajevu
Svečana sjednica Senata i promocija profesora emeritusa Univerziteta u Sarajevu u povodu 70. godišnjice Univerziteta u Sarajevu
Svečana sjednica Senata i promocija profesora emeritusa Univerziteta u Sarajevu u povodu 70. godišnjice Univerziteta u Sarajevu
Svečana sjednica Senata i promocija profesora emeritusa Univerziteta u Sarajevu u povodu 70. godišnjice Univerziteta u Sarajevu
Svečana sjednica Senata i promocija profesora emeritusa Univerziteta u Sarajevu u povodu 70. godišnjice Univerziteta u Sarajevu
Svečana sjednica Senata i promocija profesora emeritusa Univerziteta u Sarajevu u povodu 70. godišnjice Univerziteta u Sarajevu
Svečana sjednica Senata i promocija profesora emeritusa Univerziteta u Sarajevu u povodu 70. godišnjice Univerziteta u Sarajevu
Svečana sjednica Senata i promocija profesora emeritusa Univerziteta u Sarajevu u povodu 70. godišnjice Univerziteta u Sarajevu
Svečana sjednica Senata i promocija profesora emeritusa Univerziteta u Sarajevu u povodu 70. godišnjice Univerziteta u Sarajevu
Svečana sjednica Senata i promocija profesora emeritusa Univerziteta u Sarajevu u povodu 70. godišnjice Univerziteta u Sarajevu
Svečana sjednica Senata i promocija profesora emeritusa Univerziteta u Sarajevu u povodu 70. godišnjice Univerziteta u Sarajevu
Svečana sjednica Senata i promocija profesora emeritusa Univerziteta u Sarajevu u povodu 70. godišnjice Univerziteta u Sarajevu
Svečana sjednica Senata i promocija profesora emeritusa Univerziteta u Sarajevu u povodu 70. godišnjice Univerziteta u Sarajevu
Svečana sjednica Senata i promocija profesora emeritusa Univerziteta u Sarajevu u povodu 70. godišnjice Univerziteta u Sarajevu
Svečana sjednica Senata i promocija profesora emeritusa Univerziteta u Sarajevu u povodu 70. godišnjice Univerziteta u Sarajevu
Svečana sjednica Senata i promocija profesora emeritusa Univerziteta u Sarajevu u povodu 70. godišnjice Univerziteta u Sarajevu
Svečana sjednica Senata i promocija profesora emeritusa Univerziteta u Sarajevu u povodu 70. godišnjice Univerziteta u Sarajevu
Svečana sjednica Senata i promocija profesora emeritusa Univerziteta u Sarajevu u povodu 70. godišnjice Univerziteta u Sarajevu
Svečana sjednica Senata i promocija profesora emeritusa Univerziteta u Sarajevu u povodu 70. godišnjice Univerziteta u Sarajevu
Svečana sjednica Senata i promocija profesora emeritusa Univerziteta u Sarajevu u povodu 70. godišnjice Univerziteta u Sarajevu
Svečana sjednica Senata i promocija profesora emeritusa Univerziteta u Sarajevu u povodu 70. godišnjice Univerziteta u Sarajevu
Svečana sjednica Senata i promocija profesora emeritusa Univerziteta u Sarajevu u povodu 70. godišnjice Univerziteta u Sarajevu
Svečana sjednica Senata i promocija profesora emeritusa Univerziteta u Sarajevu u povodu 70. godišnjice Univerziteta u Sarajevu