Studijska posjeta Univerzitetu u Ljubljani i institucijama u sektoru nauke i istraživanja Republike Slovenije

Studijska posjeta Univerzitetu u Ljubljani i institucijama u sektoru nauke i istraživanja Republike Slovenije

U okviru aktivnosti Horizon Europe projekta POLICY ANSWERS: kreiranje politika u istraživanjima i inovacijama, implementacija i podrška zemljama Zapadnog Balkana (R&I POLICY making, implementation ANd Support in the WEsteRn BalkanS) upriličena je studijska posjeta Univerzitetu u Ljubljani, te Ministarstvu za visoko obrazovanje, nauku i inovacije Slovenije i Javnoj agenciji za naučnoistraživačku i inovacijsku djelatnost Republike Slovenije – ARIS.

 

Delegaciju bh. tima projekta POLICY ANSWERS činili su predstavnici Univerziteta u Sarajevu na čelu sa prorektorom za naučnoistraživački rad, prof. dr. Mirzom Dautbašićem, predstavnici Univerziteta u Banjoj Luci na čelu sa doc. dr. Anđelom Pepić, rukovoditeljicom Centra za razvoj i podršku istraživanju Univerziteta u Banjoj Luci, te predstavnici Ministarstva za naučnotehnološki razvoj i visoko obrazovanje Republike Srpske i predstavnici Ministarstva za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo.

 

Članovi delegacije učestvovali su u događaju Dani nauke, u organizacijiJavne agencije za naučnoistraživačku i inovacijsku djelatnost Republike Slovenije – ARIS, te kroz sastanke sa predstavnicima Agencije razmijenili korisne informacije o modelima finansiranja naučno-istraživačkih aktivnosti, planovima za ulaganja u sektor nauke u R. Sloveniji, te načinima za obezbjeđenje finansijskih sredstava i jačanje kapaciteta aktera u oblasti istraživanja i inovacija.

 

Predstavnici Univerziteta u Sarajevu, te resornih ministarstva za nauku u Republici Srpskoj i Kantonu Sarajevo imali su susrete sa predstavnicima Ministarstva za visoko obrazovanje, nauku i inovacije Republike Slovenije u cilju dijaloga o trenutnom stanju na polju nauke i istraživanje, te aktivnostima podrške implementaciji Agende za Zapadni Balkan u oblasti saradnje u istraživanju i inovacijama, obrazovanju, kulturi i sportu. Razmijenjena su iskustva o modelima finansiranja naučnoistraživačkih aktivnosti, te načinima praćenja i evaluacije istraživačkih projekata.

 

Drugog dana posjete, održan je sastanak sa rukovodstvom Univerziteta u Ljubljani. Delegacija iz BiH susrela se sa predstavnicima Univerziteta u Ljubljani na čelu sa rektorom prof. dr. Gregorom Majdičem. Predstavljena je organizacija naučnoistraživačke djelatnosti na Univerzitetu u Ljubljani, kao i aktivni programi za podršku NIR-u, učešće međunarodnim istraživačkim projektima, te planovi i budući događaji. Razgovarano je mogućnostima za saradnju u oblasti istraživačkog rada, te zajedničkog učešća u projektnim aktivnostima, kao i aktivnostima podrške naučnoj djelatnosti kroz međunarodne asocijacije i forume. 

 

Kroz POLICY ANSWERS projekat će biti nastavljeni i unaprijeđeni dosadašnji zajednički napori Evropske unije i zemalja Zapadnog Balkana u oblastima saradnje u istraživanju i inovacijama, a sa zajedničkim ciljem implementacije usvojene Agende za napredak zemalja ZB u ovim oblastima. Krajnji cilj je podrška stabilnosti i napretku u procesu jačanja evropske perspektive regiona Zapadnog Balkana.

 

WBC-RTI.info - // Mobile Projekat POLICY ANSWERS podržava saradnju u oblasti inovacija, istraživanja, obrazovanja, kulture, mladih i sporta, u cilju bolje integracije Zapadnog Balkana u Evropski istraživački prostor. Kroz projekat će biti nastavljeni i unaprijeđeni dosadašnji zajednički napori Evropske unije i zemalja Zapadnog Balkana (ZB) – Albanije, Bosne i Hercegovine, Kosova, Crne Gore, Sjeverne Makedonije i Srbije – u oblastima saradnje u istraživanju i inovacijama, obrazovanju, kulturi i sportu, a sa zajedničkim ciljem implementacije usvojene Agende za napredak zemalja ZB u ovim oblastima. Krajnji cilj je podrška stabilnosti i napretku u procesu jačanja evropske perspektive regiona Zapadnog Balkana. Implementaciju ovog projekta vodi Centar za društvene inovacije (ZSI) iz Beča zajedno sa 14 partnerskih institucija među kojima je i Univerzitet u Sarajevu.

Studijska posjeta Univerzitetu u Ljubljani i institucijama u sektoru nauke i istraživanja Republike Slovenije
Studijska posjeta Univerzitetu u Ljubljani i institucijama u sektoru nauke i istraživanja Republike Slovenije
Studijska posjeta Univerzitetu u Ljubljani i institucijama u sektoru nauke i istraživanja Republike Slovenije
Studijska posjeta Univerzitetu u Ljubljani i institucijama u sektoru nauke i istraživanja Republike Slovenije