Saradnja šumarskih fakulteta Tehničkog univerziteta u Bursi i Univerziteta u Sarajevu

Saradnja šumarskih fakulteta Tehničkog univerziteta u Bursi i Univerziteta u Sarajevu

Na Šumarskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 13. decembra 2019. godine u službenoj posjeti boravio je prof. dr. Mustafa Yilmaz, dekan Šumarskog fakulteta Tehničkog univerziteta u Bursi (Bursa Technical University – Bursa Teknik Üniversitesi). 
Prilikom obilaska Fakulteta sa dekanom prof. dr. Mirzom Dautbašićem kao i ostalim kolegama razgovarano je o unapređenju saradnje između ove dvije institucije. Glavni ciljevi buduće saradnje bit će razmjena studenata, iskustava između šumarskih stručnjaka u Bursi i BiH, te uzvratna posjeta šumarskih stručnjaka iz BiH,kolegama u Bursi.