Promocije knjiga profesora Fakulteta za upravu

Fakultet za upravu

Na Fakultetu za upravu bit će održane promocije knjiga doc. dr. Emira Tahirovića, doc. dr. Ermina Kuke, doc. dr. Đevada Šašića i doc. dr. Nermina Lapandića. 

Promocija knjige „Menadžment u javnom sektoru” autora doc. dr. Đevada Šašića će biti organizirana 24. septembra 2020. godine (četvrtak) u 15:00 sati u konferencijskoj sali Fakulteta za upravu Univerziteta u Sarajevu. Promotori knjige su prof. dr. Elvir Čizmić i prof. dr. Mehmedalija Hadžović. Moderator: doc. dr. Amel Delić.

Promocija knjige „Osnove javnih politika” autora doc. dr. Emira Tahirovića i doc. dr. Ermina Kuke će biti organizirana 25. septembra 2020. godine (petak) u 11:00 sati u konferencijskoj sali Fakulteta za upravu Univerziteta u Sarajevu. Promotori knjige su Mirko Pejanović, akademik, prof. dr. Elmir Sadiković i dr. Dritan Abazović. Moderator: doc. dr. Amel Delić.

Promocija knjige „Postupak ugovaranja javne nabavke” autora doc. dr. Nermina Lapandića će biti organizirana 29. septembra 2020. godine (utorak) u 15:00 sati u konferencijskoj sali Fakulteta za upravu Univerziteta u Sarajevu. Promotori knjige su prof. dr. Fuad Purišević i advokat Sanel Nezirić. Moderator: doc. dr. Amel Delić.