Progresivni Forum: Izazovi reformi u Kantonu Sarajevo

Progresivni Forum: Izazovi reformi u Kantonu Sarajevo

U organizaciji Vlade KS i nevladinog sektora, u subotu 16. novembra 2019. godine u Hotelu Hills na Ilidži, organizirana je široka panel rasprava pod nazivom Progresivni Forum koji tretira reformske procese u Kantonu Sarajevo. 

U okviru Progresivnog Foruma održano je devet panela: 

  • Javni prevoz i izgradnja saobraćajne infrastrukture
  • Transparentnost i borba protiv korupcije
  • Zdravstvo u Kantonu Sarajevo
  • Razvoj turizma i privrede u Kantonu Sarajevo
  • Mapa prava usluga u oblasti rada, socijalne politike i boračke zaštite
  • Komunalna privreda i saradnja s lokalnim zajednicama u Kantonu Sarajevo
  • Razvoj kulture i sporta u Kantonu Sarajevo
  • Odgovorno upravljanje novcem građana
  • Reforme u obrazovanju u Kantonu Sarajevo 

U panelu pod nazivom „Reforme u obrazovanju u Kantonu Sarajevu" jedan od panelista je bio prof. dr. Rifat Škrijelj, rektor Univerziteta u Sarajevu. Pored rektora Škrijelja Progresivnom Forumu prisustvovale su i prorektorice Univerziteta u Sarajevu: prof. dr. Aida Hodžić,  prof. dr. Aleksandra Nikolić i prof. dr. Maida Čohodar Husić.

Cilj Foruma je omogućiti aktivno sudjelovanje svih građana u raspravama o trenutnim i budućim reformskim procesima u Kantonu Sarajevo koji svojim kritikama i konstruktivnim prijedlozima mogu direktno uticati na rad Vlade Kantona Sarajevo. 

Progresivni forum okupio je predstavnike NVO sektora koji djeluju u različitim oblastima, predstavnike zakonodavne i izvršne vlasti Kantona Sarajevo, javnih ustanova i preduzeća u Kantonu Sarajevo, te predstavnike drugih nivoa vlasti, i zainteresovane građane.
 

Panel: Reforme u obrazovanju u Kantonu Sarajevo
Panel: Reforme u obrazovanju u Kantonu Sarajevo
Panel: Reforme u obrazovanju u Kantonu Sarajevo
Progresivni Forum: Izazovi reformi u Kantonu Sarajevo