Odbrana doktorske disertacije kandidatkinje SELME ĆOSIĆ, MA

1

UNIVERZITET U SARAJEVU

FAKULTET POLITIČKIH NAUKA

VIJEĆE FAKULTETA

 

O G L A S

Odbrana doktorske disertacije kandidatkinje SELME ĆOSIĆ, MA  podnaslovom:„SIGURNOSNE DIMENZIJE RODNIH ODNOSA I RODNIH POLITIKA U POSTDEJTONSKOJ BOSNI I HERCEGOVINI“ održatćese u petak, 15.01.2021. godineu 10:30 satinaFakultetupolitičkihnaukaSarajevo.

 

Služba za doktorske studije