Odbrana doktorske disertacije Ajle Smajlović, MA

Prirodno-matematički fakultet

VIJEĆE PRIRODNO-MATEMATIČKOG FAKULTETA 
UNIVERZITETA U SARAJEVU 

OBJAVLJUJE

Ajla Smajlović, MA,  studentica III ciklusa - doktorskog studija na Odsjeku za biologiju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, braniće doktorsku disertaciju pod naslovom: 

„Kompleksna molekularno-genetička analiza modulirajućih efekata dikalij-trioksohidroksitetrafluorotriborata na modelu inflamatorne dermatoze pacova“

dana 02. 02. 2018. godine (petak)  na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 
u sali 102/I,  sa početkom u 13:00 sati.


Odbrana doktorske disertacije je javna.

Iz Dekanata Fakulteta