Obavještenje o zakazivanju odbrana doktorskih disertacija mr. sci. dr. Ramajane Kujundžić – Temimović i mr. sci. dr. Sadete Begić – Kapetanović

Medicinski fakultet

MEDICINSKI FAKULTET UNIVERZITETA U SARAJEVU

OBAVJEŠTENJE

Na osnovu člana 47. Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu (broj 0101-38-276/11 od 29. 12. 2010. godine) Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu obavještava o zakazivanju odbrana doktorskih disertacija, uz poštivanje epidemioloških mjera 

  1. Mr. sci. dr. Ramajana Kujundžić – Temimović, „Uticaj cirkulirajućeg osteoprotegerina i matriks gla proteina na kardiovaskularno preoblikovanje u hroničnoj bubrežnoj bolesti“ zakazana je za  petak, 05. juna/lipnja 2020. godine u 14 sati u Sali za odbrane Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, Čekaluša 90 (lamela B, III sprat)
  2. Mr. sci. dr. Sadeta Begić – Kapetanović, doktorska disertacija pod naslovom: „Azotni oksid i interleukin 17 u serumu kao potencijalni biomarkeri kod djece sa akutnim apendicitisom“ zakazana je za četvrtak, 11. juna/lipnja 2020. godine u 13 sati u Sali za odbrane Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, Čekaluša 90 (lamela B, III sprat)