Obavještenje o prezentaciji projekta doktorske disertacije Dragane Pavlović, MA

Pedagoški fakultet

 

UNIVERZITET U SARAJEVU – PEDAGOŠKI FAKULTET

 

ODBRANA PROJEKTA  DOKTORSKE DISERTACIJE

 

Dragana Paralović, MA, student trećeg ciklusa studija – doktorskog studija Savremeni tokovi predškolskog i osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja Pedagoškog fakulteta prezentirat će projekat  doktorske disertacije pod naslovom “Logičko-kombinatorni zadaci u nastavi matematike kao determinante kreativnosti učenika u STEM području obrazovanja“.

Prezentacija će se održati u petak, 17. decembra 2021. godine u 14 sati putem platforme Office 365.

 

Doktorski studij