Obavještenje o održavanju javne odbrane doktorske disertacije kandidata Nadira Jordamovića

Farmaceutski fakultet

UNIVERZITET U SARAJEVU
FARMACEUTSKI FAKULTET

OBJAVLJUJE    

održavanje javne odbrane doktorske disertacije kandidata Nadira Jordamovića mr.ph. pod nazivom:

„Fitohemijska analiza i ispitivanje potencijalnog farmakološkog djelovanja triterpenskih saponina u vrstama porodice Lamiaceae

dana 13.07.2020.godine u 9.00 sati u sali Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.