Obavještenje o javnoj odbrani doktorske disertacije kandidatkinje mr. Amele Kreho

Fakultet političkih nauka

O G L A S

Javna odbrana doktorske disertacije kandidatkinje MR. AMELE KREHO  pod naslovom: „MALE DRŽAVE U SVJETSKOJ POLITICI“ održat će se u petak, 21.02.2020. godine u 10:00 sati na Fakultetu političkih nauka Sarajevo.

Služba za doktorske studije