Obavještenje o javnoj odbrani doktorske disertacije kandidata mr. Armina Ramića

Pedagoški fakultet

UNIVERZITET U SARAJEVU - PEDAGOŠKI FAKULTET

O B A V I J E S T

Na   Univerzitetu u Sarajevu – Pedagoškom fakultetu zakazana je javna odbrana doktorske disertacije mr Armina Ramića  pod naslovom:

Savremene strategije u radu sa djecom s teškoćama u razvoju "

Odbrana će biti održana u srijedu, 26. 6. 2024. godine u 12,00 sati na Univerzitetu u Sarajevu - Pedagoškom fakultetu (Skenderija 72, Sala 3).