Izabrano novo rukovodstvo Asocijacije studenata Fakulteta za upravu UNSA - Najavljeni novi projekti

Izabrano novo rukovodstvo Asocijacije studenata Fakulteta za upravu UNSA - Najavljeni novi projekti

Na Fakultetu za upravu Univerziteta u Sarajevu 18. 10. 2021. godine održana je izborna Skupština Asocijacije studenata Fakulteta za upravu Univerziteta u Sarajevu na kojoj je za predsjednicu izabrana Binasa Džindo a za predsjednika skupštine Muhamed Gazija. Prisutne je na samom početku pozdravio dekan ove visokoškolske ustanove doc. dr. Emir Tahirović. Novoizabrana predsjednica Asocijacije studenata zahvalila se članovima Skupštine na izboru i ukazanom povjerenju, kao i Fakultetu za upravu na čelu sa dekanom doc. dr. Emirom Tahirovićem na nesebičnoj podršci za rad ovog udruženja. „Udruženje odmah kreće sa aktivnim radom na projektima. Iskreno se nadam da će ovo udruženje doprinijeti dodatnoj afirmaciji Fakulteta za upravu kao i svakog njenog studenta. Projekat čija realizacija počinje 28.11.2021. godine nosi naziv Škola preduzetništva i pisanja projekata“, kazala je Binasa Džindo.

Izabrano novo rukovodstvo Asocijacije studenata Fakulteta za upravu UNSA - Najavljeni novi projekti
Izabrano novo rukovodstvo Asocijacije studenata Fakulteta za upravu UNSA - Najavljeni novi projekti
Izabrano novo rukovodstvo Asocijacije studenata Fakulteta za upravu UNSA - Najavljeni novi projekti
Izabrano novo rukovodstvo Asocijacije studenata Fakulteta za upravu UNSA - Najavljeni novi projekti
Izabrano novo rukovodstvo Asocijacije studenata Fakulteta za upravu UNSA - Najavljeni novi projekti
Izabrano novo rukovodstvo Asocijacije studenata Fakulteta za upravu UNSA - Najavljeni novi projekti
Izabrano novo rukovodstvo Asocijacije studenata Fakulteta za upravu UNSA - Najavljeni novi projekti
Izabrano novo rukovodstvo Asocijacije studenata Fakulteta za upravu UNSA - Najavljeni novi projekti
Izabrano novo rukovodstvo Asocijacije studenata Fakulteta za upravu UNSA - Najavljeni novi projekti
Izabrano novo rukovodstvo Asocijacije studenata Fakulteta za upravu UNSA - Najavljeni novi projekti
Izabrano novo rukovodstvo Asocijacije studenata Fakulteta za upravu UNSA - Najavljeni novi projekti
Izabrano novo rukovodstvo Asocijacije studenata Fakulteta za upravu UNSA - Najavljeni novi projekti