Goethe-Institut u BiH u saradnji sa Bibliotekom UNSA organizirao predavanje „Elektronsko izdavaštvo i otvoreni pristup“ (VIDEO)

Goethe-Institut u BiH u saradnji sa Bibliotekom UNSA organizirao predavanje „Elektronsko izdavaštvo i otvoreni pristup“

Goethe-Institut u Bosni i Hercegovini, u saradnji sa Bibliotekom Univerziteta u Sarajevu, organizirao je predavanje na temu elektronskog izdavaštva „Elektronsko izdavaštvo i otvoreni pristup“. Pozvani predavač bio je Ben Kaden ugledni stručnjak iz oblasti digitalnog izdavaštva, komunikacije i naučno-istraživačkog rada u digitalnom okruženju, te digitalne humanistike. Na Institutu za bibliotečke i informacijske nauke na Univerzitetu Humboldt u Berlinu trenutno se bavi istraživanjem o potrebama i uslovima rada u školama koje su specijalizirane za bibliotečke i informacijske nauke.