Evropska preduzetnička mreža i Investiciona fondacija IMPAKT potpisali Memorandum o razumijevanju

Evropska preduzetnička mreža i Investiciona fondacija IMPAKT potpisali Memorandum o razumijevanju

Sarajevo, 14. 10. 2019. – Predstavnici projekta Evropske preduzetničke mreže (EEN) pri Univerzitetu u Sarajevu potpisali su Memorandum o razumijevanju u cilju jačanja međusobne saradnje sa Investicionom fondacijom IMPAKT. Uime projekta Evropske preduzetničke mreže (EEN) pri Univerzitetu u Sarajevu Memorandum je potpisala prof. dr. Melika Husić-Mehmedović, dok je uime Fondacije IMPAKT Memorandum potpisao dr. Ranko Markuš, suosnivač Fondacije.

Memorandum o razumijevanju uređuje modalitete i specifične aspekte međusobne saradnje na polju izrade projektnih prijedloga i prijava projekata na EU fondove. Dogovorena je i uzajamna podrška potpisnika u smislu podrške organiziranju događaja, konferencija i gostujućih predavanja. Potpisivanje ovog memoranduma će omogućiti da projektni timovi poboljšaju svoju saradnju, a u interesu korisnika svojih usluga, prvenstveno preduzetnika i inovativnih malih i srednjih preduzeća.

Evropska preduzetnička mreža (Enterprise Europe Network – EEN) je ključni instrument Evropske strategije za podsticaj ekonomskog razvoja i za otvaranje novih radnih mjesta. Pokrenuta je 2008. godine od kada djeluje sa svojih 3.000 lokalnih eksperata na više od 600 lokacija u 60 zemalja svijeta. Danas je EEN mreža prerasla u najveću svjetsku preduzetničku mrežu koja pruža podršku razvoju konkurentnosti i inovativnosti malih i srednjih preduzeća sa internacionalnim ambicijama. Univerzitet u Sarajevu je kroz Horizon2020 projekat član EEN mreže od 2017. godine, te u okviru Konzorcija realizira aktivnosti povezivanja bh. kompanija sa međunarodnim partnerima.

Investiciona fondacije IMPAKT je osnovana uz podršku Švicarske agencije za razvoj i saradnju (SDC), te je dala značajan doprinos u razvoju YEP inkubatora poslovnih ideja, kroz koji je samo u posljednjoj godini uspostavljeno više od 120 malih i srednjih preduzeća širom Bosne i Hercegovine.

Više informacija: 
Evropska preduzetnička mreža (EEN) BiH: https://een.ba/bs  
Evropska preduzetnička mreža (EEN) EU: https://een.ec.europa.eu 
Investiciona fondacija IMPAKT (YEP): https://impakt.ba 
 

Evropska preduzetnička mreža i Investiciona fondacija IMPAKT potpisali Memorandum o razumijevanju
Evropska preduzetnička mreža i Investiciona fondacija IMPAKT potpisali Memorandum o razumijevanju
Evropska preduzetnička mreža i Investiciona fondacija IMPAKT potpisali Memorandum o razumijevanju