Prirodno-matematički fakultet

Ponovni javni oglas/konkurs za prijem u radni odnos na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu na neodređeno vrijeme

Prirodno-matematički fakultet

PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET
UNIVERZITETA U SARAJEVU
Zmaja od Bosne 33-35, Sarajevo
website: www.pmf.unsa.ba

Na osnovu Zaključka Vlade Kantona Sarajevo, broj: 02-05-8805-21/19 od 14.03.2019. godine, Odluke Rektora Univerziteta u Sarajevu broj: 0101-1180/19 od 12.02.2019. godine i Odluke Dekana Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu broj: 01/01-1623/6-2019 od 19.09.2019. godine, te  Rješenja broj: UP-1-14-09-34-11462/19-09/18-005 od 20.06.2019. godine, raspisuje se
  
PONOVNI JAVNI OGLAS/KONKURS
za prijem u radni odnos na 
Prirodno-matematičkom fakultetu
Univerziteta u Sarajevu na neodređeno vrijeme

  1. KOORDINATOR ZA KOMERCIJALNE POSLOVE I NABAVKU (STRUČNI SARADNIK ZA KOMERCIJALNE POSLOVE I NABAVKE) - 1 izvršilac sa punim radnim vremenom na neodređeno vrijeme;