Prirodno-matematički fakultet

Konkurs/natječaj za izbor asistenta na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu

Prirodno-matematički fakultet

Na osnovu Odluke Vijeća Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu od 09.09.2019. godine, Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu od 25.09.2019.godine i Saglasnosti Vlade Kantona Sarajevo od 28.01.2020. godine, raspisuje se: 

KONKURS/NATJEČAJ
za izbor asistenta na 
Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu