Institut za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju

Javni konkurs za izbor u naučno zvanje - Institut za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju

INGEB

UNIVERZITET U SARAJEVU - INSTITUT ZA GENETIČKO INŽENJERSTVO I BIOTEHNOLOGIJU SARAJEVO

Na osnovu člana 29. stav (2) Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti ("Službene novine Kantona Sarajevo" br. 26/16), Prijedloga Vijeća Instituta broj: 470-2-1/19 od 30. 08. 2019. godine i Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-28-45/19 od 25. 09. 2019. godine, direktor Instituta objavljuje:

JAVNI KONKURS
za izbor u naučno zvanje

Raspisuje se konkurs za izbor u naučno zvanje:

  1. naučni saradnik za oblast "Genetika" ..........................................................1 izvršilac