Ekonomski fakultet

Javni konkurs za izbor akademskog osoblja u naučnonastavna zvanja na Univerzitetu u Sarajevu - Ekonomskom fakultetu

Ekonomski fakultet

Na osnovu Odluke Vijeća Univerzitet u Sarajevu - Ekonomskog fakulteta od 05. 05. 2022. godine i Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-7-54/22 od 25. 05. 2022. godine, raspisuje se

Javni konkurs
za izbor akademskog osoblja u naučnonastavno zvanje na
Univerzitetu u Sarajevu - Ekonomskom fakultetu

1. Oblast Računovodstvo i revizija, 1 nastavnik u zvanju vanredni profesor, puno radno vrijeme

Uslovi: Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu FBiH, potrebno je da kandidat ispunjava uslove iz člana 96. Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17, 35/20, 40/20 i 39/21) i uslove iz članova 194., 201., 202. i 203. Statuta Univerziteta u Sarajevu.

Tekst Konkursa se nalazi u prilogu.

Univerzitet u Sarajevu - Ekonomski fakultet

Dokumenti: 

PDF icon Konkurs