Novosti i događaji

Događaji

23
Dec
Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, Bistrik 7, Sarajevo
20
Dec
Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu, Obala Kulina bana 7, Sarajevo
19
Dec
18
Dec
Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu (sala Srednje muzičke škole Sarajevo)
17
Dec
Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu, Franje Račkog 1, Sarajevo
17
Dec
Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu, Franje Račkog 1, Sarajevo
14
Dec
Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Univerziteta u Sarajevu, Zmaja od Bosne 8, Kampus Univerziteta u Sarajevu