Novosti i događaji

Događaji

17
Jan
Poljoprivredno-prehrambeni fakultet, Zmaja od Bosne 8, Kampus Univerziteta u Sarajevu
10
Jan
30
Dec
28
Dec
26
Dec
Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu, Franje Račkog 1, Sarajevo
26
Dec
Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije
23
Dec
Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, Bistrik 7, Sarajevo
20
Dec
Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu, Obala Kulina bana 7, Sarajevo