Novosti i događaji

Događaji

04
Dec
Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu, Franje Račkog 1, Sarajevo
03
Dec
28
Nov
Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu, Franje Račkog 1, Sarajevo
28
Nov
Univerzitet u Banjoj Luci (Fakultet političkih nauka)
28
Nov
Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu, Obala Kulina bana 7, Sarajevo
27
Nov