Novosti i događaji

Događaji

26
Dec
Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu, Franje Račkog 1, Sarajevo
26
Dec
Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije
23
Dec
Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, Bistrik 7, Sarajevo
20
Dec
Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu, Obala Kulina bana 7, Sarajevo
19
Dec
18
Dec
Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu (sala Srednje muzičke škole Sarajevo)
17
Dec
Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu, Franje Račkog 1, Sarajevo