Potpisan Sporazum o saradnji između Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije i Udruženja kriminalista, kriminologa i menadžera sigurnosti

Potpisan Sporazum o saradnji između Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije i Udruženja kriminalista, kriminologa i menadžera sigurnosti

Dekan Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu prof. dr. Jasmin Ahić i predsjednica Udruženja kriminalista, kriminologa i menadžera sigurnosti Mirela Mujović potpisali su u četvrtak 19. novembra 2020. godine Sporazum o naučnoj, obrazovnoj i stručnoj saradnji.

Potpisivanje Sporazuma upriličeno je tokom zvanične posjete rukovodstva Udruženja svom matičnom fakultetu, nakon čega je održan i radni sastanak na kome su definirani pravci budućih zajedničkih aktivnosti. Ovom prilikom dekan Ahić je istakao svoju ličnu opredijeljenost i zalaganje za intenzivniju saradnju sa Alumni asocijacijom – Udruženjem kriminalista, kriminologa i menadžera sigurnosti, što je i sadržano u njegovom programu rada dekana za mandatni period 2020–2024. Prvenstveni motiv za unapređenje saradnje je zajednički interes boljeg i konkretnijeg pozicioniranja svršenih studenata Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije na tržištu rada, prvenstveno u agencijama za provedbu zakona, ali i u drugim sektorima. Dekan Ahić je također istakao da će do kraja kalendarske godine na Fakultetu biti uspostavljen ALUMNI HUB, prostor u kojem će alumnistima biti omogućeno da borave, rade i razvijaju ideje u svrhu kako promocije Fakulteta tako i njihovog međusobnog intenzivnijeg uvezivanja, te generiranja zajedničkih aktivnosti na polju afirmacije struke.

Predsjednica Udruženja Mirela Mujović istakla je značaj konačnog institucionaliziranja i formalizacije saradnje između Udruženja i Fakulteta, te naglasila da je već danas Sporazum rezultirao konkretnim aktivnostima i izrazila nadu da je ovo samo početak brojnih partnerskih aktivnosti u budućnosti.

Ovim sporazumom otvara se mogućnost zajedničkog organiziranja naučnoistraživačkih aktivnosti, konferencija, simpozija, seminara, radionica, kao i ulaganja zajedničkih napora za osiguranje finansijskih sredstava iz vanjskih izvora. Također, Sporazum podrazumijeva izradu zajedničkih istraživačkih projekata te programa usavršavanja akademskog i stručnog kadra, promociju individualnih kontakata među akademskim i stručnim kadrovima, kao i razmjenu akademskog i stručnog kadra u redovnim i posebnim edukativnim procesima.
 

Potpisan Sporazum o saradnji između Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije i Udruženja kriminalista, kriminologa i menadžera sigurnosti
Potpisan Sporazum o saradnji između Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije i Udruženja kriminalista, kriminologa i menadžera sigurnosti
Potpisan Sporazum o saradnji između Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije i Udruženja kriminalista, kriminologa i menadžera sigurnosti