Potpisan Sporazum o saradnji između Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja UNSA i Fakulteta fizičke kulture i sporta „AAB College“

Potpisan Sporazum o saradnji između Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja UNSA i Fakulteta fizičke kulture i sporta „AAB College“

Potpisivanje Sporazuma o saradnji između Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu i Fakulteta fizičke kulture i sporta „AAB College“ upriličeno je sa ciljem razvoja akademske saradnje i promicanja dobrog razumijevanja između dviju univerzitetskih institucija.
Činu potpisivanja Sporazuma uime Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja prisustvovali su dekan prof. dr. Haris Alić, prodekan za nauku prof. dr. Muhamed Tabaković, prodekan za finansije prof. dr. Rasim Lakota, prodekan za međunarodnu saradnju prof. dr. Munir Talović, direktor Instituta doc. dr. Erol Kovačević, direktor Kancelarije za međunarodnu saradnju prof. dr. Slavenko Likić, a uime Fakulteta fizičke kulture i sporta „AAB College“ dekan dr. sc. Fatmir Pireva, dr. sc. Abedin Ibrahimi, te uvaženi prof. dr. Branimir Mikić i prof. dr. Damir Ahmić.
Prisutni su izrazili zadovoljstvo i istakli da su svjesni obostrane koristi za institucije koja će proizaći iz ove saradnje kojom se uspostavlja partnerstvo između ugovornih institucija na stručnom, obrazovnom i naučnom području, što uključuje i studijske programe koje nude oba fakulteta.
 

Potpisan Sporazum o saradnji između Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja UNSA i Fakulteta fizičke kulture i sporta „AAB College“
Potpisan Sporazum o saradnji između Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja UNSA i Fakulteta fizičke kulture i sporta „AAB College“
Potpisan Sporazum o saradnji između Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja UNSA i Fakulteta fizičke kulture i sporta „AAB College“
Potpisan Sporazum o saradnji između Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja UNSA i Fakulteta fizičke kulture i sporta „AAB College“