Obavještenje o javnoj odbrani doktorske disertacije kandidata Enesa Hete, MA

FPN

UNIVERZITET U SARAJEVU
FAKULTET POLITIČKIH NAUKA
VIJEĆE FAKULTETA

Sarajevo, 12.06.2019. godine

O G L A S

Javna odbrana doktorske disertacije kandidata ENESA HETE, MA  pod naslovom: „PROSTORNA IMAGINACIJA BOSNE I HERCEGOVINE U GEOPOLITIČKOJ KULTURI SRPSKOG NACIONALIZMA, NARATIVI I DISKURSI“ održat će se u četvrtak, 20.06.2019. godine u 11:00 sati na Fakultetu političkih nauka Sarajevo.

Služba za doktorske studije