13. Dani BHAAAS-a u BiH: 2nd International Conference on Life Science

13. Dani BHAAAS-a u BiH: 2nd International Conference on Life Science

Drage kolegice i kolege,

Nakon uspješno održanih 12. Dana BHAAAS-a u Mostaru 2021. godine, (https://bhaaas.org/video-izvjestaj-12-dani-bhaaas-u-mostaru-2021/) na kojima je prisustvovalo više od 450 učesnika, 300 predavača, desetine naučnih radova predstavljenih na 26 prijavljenih simpozijuma, započeli smo organizaciju 13. Dana BHAAAS-a u Bosni i Hercegovini https://bhaaas.org/sarajevo-2022/ u saradnji sa Univerzitetom u Sarajevu, u periodu 23. 6. - 26. 6. 2022. u Sarajevu, Bosni i Hercegovini.

Program simpozijuma promoviše dinamičnu razmjenu informacija, iskustava, inovativnih ideja i koncepata u oblasti veterinarske medicine, poljoprivrednih i hortikulturnih nauka, ekologije, sigurnosti hrane, biotehnologije, inovacija u medicini i drugim interdisciplinarnim oblastima. Pozivamo vas da rezultate svog istraživanja predstavite u okviru sesija:

Veterinarska medicina:

Zdravlje i dobrobit životinja

Infektivne bolesti, Zonoze

Kardiologija, Neurologija, Hematologija, Endokrinologija, Gastroenterologija

Dermatologija, Stomatologija, Hirurgija

Ishrana, reprodukcija i uzgoj životinja

Akvatične i egzotične životinje

Biotehnologija i ishrana

Kvalitet/sigurnost hrane i patvorenje hrane

Proizvodnja hrane

Mikrobiologija hrane, biotehnologija i prehrambeno inžinjerstvo

Dijetalna prehrana i dodaci prehrani

Biološka istraživanja

Životna sredina i menadžment

Šume i klimatske promjene

Klimatske promjene i energetski sektor

Korištenje šuma i budućnost

Nauka i Tehnologija/ Robotika

Ostalo

 

Važniji datumi:

Molimo Vas pratite slijedeće važne datume:

Podnosioci abstrakta prijavljuju se za konferenciju https://bhaaas.org/sarajevo-2022/conference-registration/

  • Datum održavanja konferencije Juni 23-26, 2022.

Službeni jezik konferencije: : engleski ili B/H/S

https://bhaaas.org/

    

Nadamo se da će ovo biti prilika za razmjenu ideja i uspotavljanje novih kontakata i međunarodne poslovne saradnje.

Voditelji konferencije

Prof. dr. Amina Hrković-Porobija

Doc. dr. Emira Hukić