Konferencija povodom završetka implementacije projekta: Povećane mogućnosti obrazovanja za romske učenike i mlade Rome i Romkinje na području Zapadnog Balkana i Turske

Konferencija povodom završetka implementacije projekta: Povećane mogućnosti obrazovanja za romske učenike i mlade Rome i Romkinje na području Zapadnog Balkana i Turske

U petak 10. septembra 2021. godini održana je konferencija kojom se obilježava završetak implementacije projekta kojeg finansiraju: Evropska unija i Romski obrazovni fond, EU Regionalna akcija za obrazovanje Roma: Povećane mogućnosti obrazovanja za romske učenike i mlade Rome i Romkinje na području Zapadnog Balkana i Turske. Cilj ovog projekta bio je smanjenje jaza između Roma i ne-Roma u participaciji i završetku kvalitetnog obrazovanja, od predškolskog obrazovanja kroz visoko obrazovanje i zapošljavanje.

Na održanoj konferenciji prezentirani su ostvareni projektni rezultati, primjeri dobre prakse i mogućnosti za romsku djecu i mlade Rome i Romkinje u BiH.

Događaju su prisustvovali i saradnici Centra za ljudska prava Univerziteta u Sarajevu mr. Miroslav Živanović, viši stručni sradnik za programe i projekte, i  dr. Gaj Trifković, saradnik.

Konferencija povodom završetka implementacije projekta: Povećane mogućnosti obrazovanja za romske učenike i mlade Rome i Romkinje na području Zapadnog Balkana i Turske
Konferencija povodom završetka implementacije projekta: Povećane mogućnosti obrazovanja za romske učenike i mlade Rome i Romkinje na području Zapadnog Balkana i Turske