Univerzitet u Sarajevu

KONKURS za prijem u radni odnos

UNSA

KONKURS
za prijem u radni odnos

  1. Stručni saradnik za javne nabavke – 1 izvršilac, na neodređeno vrijeme