Poziv na učešće na online kreativnim likovnim radionicama

Poziv na učešće na online kreativnim likovnim radionicama

Dragi studenti, drage studentice Univerziteta u Sarajevu, 

studenti master-studija na Akademiji likovnih umjetnosti Univerziteta u Sarajevu već treću godinu realiziraju cikluse kreativnih likovnih radionica u okviru nastavnog predmeta Metodika likovnog odgoja VI pod mentorstvom doc. dr. Sandre Bjelan-Guske i mr. Nele Hasanbegović, v. as. 

Radionice su kreativno-edukativnog karaktera s ciljem omogućavanja međusobnog upoznavanja i povezivanja studenata, razmjene iskustava i mišljenja, slobodnog izražavanja vlastitih ideja i emocija kroz kreativne procese, te upoznavanja s različitim likovnim tehnikama za koje vam nije potrebno prethodno znanje uz upotrebu materijala koje imate u kući. 

Ovaj ciklus radionica se sastoji iz pet različitih radionica i bit će realizirane u online okruženju. U nastavku slijedi pregled osnovnih informacija o radionicama, a detaljne informacije o svakoj od njih, pristupne podatke i informaciju o potrebnim materijalima dobit ćete nakon prijave na e-mail voditelja radionice.

POZIVNO PISMO ZA UČEŠĆE NA ONLINE KREATIVNIM LIKOVNIM RADIONICAMA